maandag 4 maart 2013

Dansstijlen en stijldansen (2e lj)

Verloop van de activiteit "dansstijlen en stijldansen" (2e lj)

AD 3: De eigenheid van de muzische expressievorm begrijpen en waarderen.
AD 14: Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te beheersen


Domein: beweging
De leerlingen kunnen:
-bewegingen nauwkeurig nabootsen
-samen een bewegingsopdracht uitvoeren
-illustreren hoe beweging en dans waardevol kunnen zijn in het dagelijks leven
-een persoonlijke stijl ontwikkelen en durven tonen.

Instap
Vraag aan de leerlingen wie er graag danst?
Heeft er iemand een broer of zus die danst?
Laat de leerlingen hierover vertellen.
Lees de instaptekst over Sien, Imme, Victor en Manu.

"Sien danst in een theaterdansvoorstelling. Imme volgt elke week balletles. Victor en Manu dansen in een volksdansgroep. Allemaal dansen. Maar toch telkens weer anders. Ken jij die soorten dans? Hier komen ze..."

1) Allemaal dansen
stap 1:
We kijken naar fragmenten op de DVD (Muzische Vorming Mikado 2)
3 soorten: -moderne dans
                -ballet
                -volksdans

stap 2:
Ballet: heel sierlijk
volksdans: samen dansen op afgesproken passen en figuren
moderne dans: dansers verzinnen zelf de dans

2) Kinderen dansen
Moderne dans
nr 4 op CD muzische vorming Mikado 2

Stap 1:
De lln stappen rond in de zaal. We doen alsof het regent.
Als de muziek stopt, vang je spetters op:
-je handen
-je hoofd
-je voeten
-je ellebogen
-je rug
-je buik

Stap 2:
Als de muziek stopt, staan de lln stil en doen ze alsof ze moeten schuilen voor de regen. ZE blijven even staan en als de muziek terug start, stappen ze weer rond.
Stap 3:
Zeg dat er overal plassen liggen, doe alsof je met je laarzen in de plassen springt. Je gaat van plas naar plas.Stap 4:
De leerlingen worden in groepjes verdeeld en krijgen de opdracht om nu zelf een dans te maken met de volgende bewegingen: regendruppels opvangen - schuilen - springen in de plassen.
De dans wordt ingeoefend. Zie hieronder.Stap 5:
Toonmoment
                                                          Imke, Nick, Farid en Marinka                                                             Obi, Noa en Kenji                                                     Robbe, Larisa, Shawn en Yentel
                                                      Samson, Lenie, Inka en Alejandro1 opmerking: