vrijdag 27 september 2013

Wolken - 4e lj (4A kijkt naar de wolken)

Wolken - 4e leerjaar

AD 4: Gevoelig zijn voor het overdrachtelijke of symbolisch karakter van een muzische expressievorm.

AD 17: De leerlingen zijn gericht op een verstaanbare of sprekende vormgeving.

Domeinen
Drama: Ik speel zonder woorden
Muzisch taalgebruik: Ik schrijf een verhaal

-Ik kan genieten van het kijken naar foto's en filmpjes
-Mijn verbeelding de vrije loop laten gaan


Verloop van de activiteit

Stap 1: Impressie van de wolken (buiten)


1) De lln luisteren naar het gedicht
2) De lln kijken naar de wolken terwijl het gedicht een 2e maal voorgelezen wordt.
3) De lln vertellen wat ze in de wolken gezien hebben
4) tekst van het gedicht wordt uitgedeeld : laat de lln het gedicht eerst stil lezen. Daarna wordt het gedicht in stukjes verdeeld en lezen we elk om beurt een stukje.

                                                          "De Wolken " (Met tekst)                                                          En nu helemaal van buiten.....


Stap 2: Afbeeldingen, film en muziek (activiteit gaat verder in de klas)
1) werkblaadjes worden uitgedeeld.
2) wie is William Turner? (iemand laten voorlezen)3) Bekijken van afbeeldingen van de kunstenaar William Turner

4) Ook in de muziek zijn er wolken.
De leerlingen bekijken 2 videofragmenten. Wat zijn jullie impressies?

Het vlakke land (Jacques Brel)Ook Vivaldi brengt wolken in zijn werk. In de "vier jaargetijden" schildert hij met klanken een beeld van de herfst onder de titel "Storm"


Stap 3: zie werkblaadje
Teken op de foto. Kijk naar het voorbeeld.Maak bij één van je tekeningen een verhaal en vertel je verhaal aan je buur.Stap 4: Wie wil zijn verhaal eens komen vertellen?woensdag 25 september 2013

Vliegers (deel 1) - 1e leerjaar

Vliegers (deel 1) - 1e leerjaar

AD 5: De leerlingen willen de ander in zijn expressievorm ontmoeten.
AD 12: Er op gericht zijn de eigen ervaringen, ideeën, gevoelens en waardering in muzische talen uit te drukken.


Domeinen
Beeld (deel 1): De leerlingen kunnen
-verschillende vormen van lijnen toepassen in tekenwerk (gegolfd, hoekig, zigzag, vloeiend dik, dun, rafelig,..)
-de oppervlakte van het tekenpapier functioneel aanwenden.
-een vorm zodanig versieren dat het karakter ervan wordt versterkt.

Muzikale opvoeding (deel 2): De leerlingen kunnen
-een lied uitvoeren met aandacht voor een goede stemexpressie
-klankeigenschappen en muzikale tegenstellingen ervaren en benoemen
-klankverschillen en muzikale tegenstellingen via beweging herkennen en ervaren.


Verloop van de activiteit

Deel 1

Instap (d.m.v. enkele vraagjes)
1) Wie heeft al een vlieger gezien?
2) Hoe ziet een vlieger er uit?
3) Waar kan je vliegeren, hoe moet je dit doen?
(wind, touw, met de handen besturen door aan de touwen te trekken,...)
4) Wat doet een vlieger in de lucht? Welke bewegingen maakt zo'n vlieger

Bij deze activiteit werk je rond rechte en kronkelige lijnen. De rechte lijnen vind je in het touw waarmee je de vlieger bestuurt, de kronkelige lijnen in de staart en in de bewegingen die de vlieger in de lucht maakt.

Vliegeren

1. Vliegers  maken
Stap 1:
-Kijk naar enkele foto's van vliegers.-Bespreek de foto's
-Vraag de lln welke vlieger ze mooi vinden.
-Bespreek de onderdelen van de vlieger
(de vorm van de staart, de strikjes en het touw dat naar beneden loopt)

Stap 2: Tekenbladen worden uitgebeeld
-Per 2
-ll1 legt de handen onderaan het blad
-ll2 tekent de omtrek van de handen van ll1
(nu zie je 2 handen die de touwen van de vlieger zullen vasthouden)Stap 3: terug individueel
-de lln tekenen nu zelf enkele vliegers bovenaan het blad (begrenzing: 3 of 4 vliegers tekenen)
-ze mogen die vliegers inkleuren en versieren met stift

Stap 4: Lijnen en strikjes toevoegen
De leerlingen tekenen een rechte lijn met potlood van de vlieger tot aan een vinger van de getekende handen.
Ze tekenen krullende lijnen aan de vlieger met kleurstift. Op de lijnen tekenen ze strikjes in allerlei kleuren.


Stap 5: presentatie en bespreking
Hang alle werkjes naast elkaar uit en laat de lln aandachtig kijken naar de vliegers.
-Welke staarten zijn krullend?
-Waar zie je dat de vlieger echt aan het vliegen is?
(gespannen touw/ rechte lijn)
-Waar zijn er verschillen in de vliegers?


maandag 23 september 2013

vrijdag 20 september 2013

2B experimenteert met zand

Het 2e leerjaar van juf petra mocht net zoals de andere klas ook experimenteren met zand.

Nadat ze een filmpje van de kunstenares Ilana Yahav aanschouwden, gingen ze aan het werk. Hieronder vinden jullie enkele sfeerbeelden. 

Voor de volledige uitgewerkte activiteit  met de algemene doelen klik je op onderstaande link.
http://muzosandraengels.blogspot.be/2012/11/2e-lj-experimenteert-met-zand.html

   

                                                                            maandag 16 september 2013

Allerlei vragen - 1e leerjaar

Allerlei vragen - 1e lj

AD 18: De lln werken vanuit hun geloof in eigen kunnen.
Concreet: De leerling durft experimenteren en zich uitdrukken (is bereid om eigen antwoorden te zoeken bij de vragen, kan een eigen keuze maken uit de reeks antwoorden, durft zijn werk te laten horen aan anderen.

Domein:
Media

Verloop van de activiteit.

Stap 1
De werkblaadjes worden uitgedeeld.


Bekijk met de leerlingen de vragen. Lees de vraag voor en kijk naar de foto naast de vraag. Laat een ll verwoorden wat een antwoord zou kunnen zijn. (op de foto)
Doe dit met de zeven vragen.
1) Wat zie je op de 1e foto?
2) Lk leest de vraag voor.
3) Teken heel kort het antwoord.

Stap 2
Vraag aan de leerlingen om de vraag die hen het meest aanspreekt aan te duiden.

Stap 3
Per 2 inoefenen (met een zelfgemaakte micro)
ll1 stelt de vraag ( de vraag die ze zelf gekozen hebben)
ll2 antwoordt (dan wordt er gewisseld)Stap 4
De leerlingen komen vooraan in de klas en stellen hun favoriete vraag.

Stap 5: Toonmoment 
Alle filmpjes worden op groot scherm geprojecteerd.
Videoclipdance 3e graad Rieme

"Amazing"

Inoefenen liedje. De leerlingen kregen de opdracht naar het liedje te luisteren en eventueel het refrein reeds mee te zingen.
In een tweede fase leerden ze de bewegingen op het refrein volgens de videoclip van KETNET; wie wordt junior 2013?

Zie hieronder het resultaat.
In een 3e fase zullen de leerlingen in groepjes verdeeld worden en zullen ze op de strofes zelf een choreografie moeten bedenken.vrijdag 13 september 2013

2A experimenteert met zand

Hieronder vinden jullie enkele sfeerbeelden.

Maar voor de volledig uitgeschreven activiteit met de algemene doelen muzische vorming klik je op onderstaande link.
http://muzosandraengels.blogspot.be/2012/11/2e-lj-experimenteert-met-zand.html