woensdag 2 april 2014

Paastak versieren en Pointillisme - 6e lj"Aandacht aandacht" deel 1 - 3e graad

"Aandacht aandacht"

AD 8: Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk
AD 18: De lln kunnen werken vanuit geloof in eigen kunnen.


Domeinen:
Drama:

-openstaan voor de interactie tussen woord en gebaar, beeld en klank tijdens het dramatisch spel
-een aangepaste spreektechniek ontwikkelen (ariculatie)
-iets met zelfvertrouwen spelen, met of zonder publiek

Media:
-in audiovisueel opgenomen dramatisch spel opvallend goede en minder goede fragmenten herkennen
-weergavetoestellen bedienen om dramatisch spel te bekijken.

Verloop van de activiteit

Instap
Speel zelf dat je een reporter bent (met microfoon) en dat je voor de camera staat. Kijk zo goed mogelijk naar de leerlingen. Je kan eventueel enkele leerlingen interviewen. Gebruik de actualiteit als aanleiding voor je reportage.

Hoe grijp je de aandacht van het publiek? (door oogcontact te maken)

In drama werken we met het bewust opzoeken van oogcontact met het publiek.

Reportage

1) Kijken naar een fragment van een reportage (zie DVD Mikado 6)
Korte bespreking van de fragmenten:
-wie speelt er mee in de scène?
-waar speelt het zich af?
-wat gebeurt er?
-hoe wordt de scène gespeeld?
-waarom is dit een beetje vreemd?

Werkblaadjes worden uitgedeeld.Los eerst de vraagjes bij puntje 1 op.

2) Je bent nu zelf een reporter. Combineer één van de bovenste zinnen met één van de onderste zinnen.
Maak een nieuwsbericht en schrijf je verslag kort uit.
Begin met
Beste kijkers,
ik bevind me hier in....
waar net.....
en.......
Tot jullie spreekt.............vanuit..........of
Tot hier het journaal met.......vanuit......

3) Lees je verslag luidop. Gebruik intonatie zodat de kijker thuis zich kan inleven in (de ernst van) de situatie.
Het bericht mag niet saai of eentonig overkomen. Doe dit enkele keren.

4) Per 2
Eén persoon is de cameraman met een onzichtbare camera. De andere is de reporter die zijn verslag ter plaatse weergeeft. De cameraman staat 1m vóór de reporter.
Probeer de kijkers thuis te boeien door je stemgebruik en je mimiek, zonder in clowneske gelaatsuitdrukkingen te vervallen. Het doel is om levendig het verslag te brengen. Probeer niet af te lezen. Wissel van rol.

5) Schrijf je verslag op een tekenblad en teken de 2 zinnen ergens creatief op je blad.
Ondertussen mogen enkele vrijwilligers in de huid van een reporter kruipen en voor een echte camerman hun verslag naar voor brengen. Er kan onmiddellijk naar het resultaat gekeken worden. Waarop letten? Wat kan er nog beter?Enkele vrijwilligers durfden het aan.

Hieronder de resultaten. 

     reporter Nick


reporter Aube


reporter Ayla


reporter Beatrijs


reporter Dylan


reporter Emily


reporter Fleur


reporter Florianreporter Joppe
reporter Lena

dinsdag 1 april 2014

Op het witte doek - 4B

De leerlingen maakten kennis met verschillende soorten filmgenres. Ze werden in groepjes verdeeld en mochten zelf een scène bedenken.

Enkele foto's van de voorbereidingen. 


De resultaten!

KinderfilmMisdaadfilmScience FictionKomedie