vrijdag 30 november 2012

6e lj Bijenkorf maakt kennis met het werk van Annette Messager

Verloop van de les

1) Opdracht formuleren: "Maak een fotoverhaal geïnspireerd op het werk van Annette Messager"

2) Enkele afbeeldingen tonen
3) Wie is Annette Messager?

Annette Messager is een Franse kunstenares die in 1943 werd geboren. Messager is vooral bekend voor haar installaties, dat vaak voorzien is van foto's, prenten en tekeningen, en verschillende materialen. (waaronder knuffels) Messager heeft haar werk uitgebreid geëxposeerd en gepubliceerd. Zij is de partner van kunstenaar Christian Boltanski.

Messager volgde de École des Arts Decoratifs in Parijs, Frankrijk, maar werd uiteindelijk gevraagd te vertrekken omdat ze haar tijd doorbracht in musea en bioscopen in plaats van naar school te gaan.

In 2005 was haar werk te zien in het Franse paviljoen van de Biënnale van Venetië, waar ze de Gouden Leeuw won voor haar Pinocchio-geïnspireerde installatie die het Franse paviljoen omtoverde tot een casino.
Ze had een solo-tentoonstelling in het Centre Georges Pompidou in 2007.


4) Per 2 uitschrijven van het verhaal en brainstormen hoe we de verschillende scènes in beeld zullen brengen

5) In een volgende les zullen de scènes gemaakt worden.

donderdag 29 november 2012

Dans en bewegingsexpressie

Zelf een dans maken vanuit steunpunten met aandacht voor verschillende bewegingskwaliteiten.

1) Volg mijn schoenen (maatsoort 4/4)
Begeleider neemt 2 schoenen die bewegen. Doe met je voeten de schoenen na (springen, schuiven, snelle, trage, korte, lange passen,...steeds in het ritme)

2) Leer 4 lichaamsdelen......
uit je hoofd (vrije keuze, bv. knie, elleboog, voet, hand,...)
Als de muziek start, beweeg je eerst met het eerste gekozen lichaamsdeel, dan met het 2e enz...

3)Standbeelden
(doel: richting van pose, kopiëren, oriëntatie in de ruimte)
Op de grond zijn aanduidingen gemaakt, bv stukje plakband en rode sticker). Als de muziek start, dans je vrij rond. Als ze stopt doe je een standbeeld. Als de muziek nu start, idem, maar iedereen doet het standbeeld exact zoals diegene op de rode sticker. Dezelfde houding, in dezelfde richting.

4) Steunpunten
(doel: inzicht in steunpunten, variatie in beweging, inspiratie van elkaar)
Steunpunten zijn lichaamsdelen waarmee je steunt op de grond, dwz ze dragen een deel van je gewicht, je steunt erop.

Loop rond, als de muziek stopt zeg ik je met hoeveel steunpunten je een houding maakt. (3,2,5,4...)
Groep in 2 verdelen. Beide groepen op een lijn aan beide kanten van de zaal (zoals in vlaggestok). Beide groepen één voor één roepen, aantal steunpunten, houding.

Daarna: je mag niet meer 2 van hetzelfde lichaamsdeel gebruiken. (Van wat hebben we er 2?) 

5) Duo's
Zoek een partner, elk koppel een A en een B.
De A's zeggen telkens een aantal steunpunten, de B's lopen wat verder en doen een houding met dat aantal steunpunten. Na verloop van tijd wisselen. Je moet het identiek nadoen.

(doel: oog voor compositie)
Daarna: A loopt, doet een aantal steunpunten. B loopt en vult de houding van A aan met eigen lichaam (gaten vullen, elkaar niet aanraken), wisselen.

Elk koppel zoekt een ander koppel.
A's vormen nu een duo, de B's ook.
A's lopen en doen een aantal steunpunten, B's komen en vullen aan, A's lopen weer en idem.

(doel: inzien dat je frase bestaat uit poses en verplaatsing, je dat snel zelk kan maken)
A's plakken bewegingen aan elkaar, leren hun "zin of frase" vlot achter elkaar doen, B's ook. Nadien verfijnen met verplaatsingen die passen. Samen doen.

A's en B's zoeken elk ander koppel (nieuwe groepen worden gevormd, belangrijk ivm sociale vaardigheden) Beide koppels leren elkaar frase en maken er een geheel van. Oefenen.

6) Tonen

7) Nabespreking 


dinsdag 27 november 2012

"De Fabeltjeskrant" door de kleuters van de Bijenkorf

Op donderdag en vrijdag 23 en 24 november vertelde meneer de uil uit de Fabeltjeskrant, tgv van het grootouderfeest, al  het nieuws wat er op de Bijenkorf de laatste 3 maanden gebeurd was.

BABYBOOM, KERMIS, DIEFSTAL, VERJAARDAGSWENSEN, DE JUF GAAT TROUWEN

De kinderen van de lagere school mochten tijdens de algemene repetitie komen kijken. En zoals je bij onderstaande foto's kunt zien, genoten ze er echt van.dinsdag 20 november 2012

Vredesposter 5e en 6e lj Bijenkorf (eindfase)

In een vroeger bericht konden jullie al zien hoe de leerlingen zelf creatief over het onderwerp "VREDE" brainstormden.

De leerlingen konden nu echt aan het werk. Ze mochten zelf kiezen met welke technieken ze hun poster maakten, rekening houdend met het feit dat de poster van op een afstand van 3 à 4 m moet zichtbaar zijn.

Zowel  het 5e als het 6e lj hadden er zin in en willen er iets moois van maken.

Hieronder enkele foto's waar je de leerlingen aan het werk kunt zien.


Hieronder kan je de prachtige resultaten bewonderen.Dramatisch spel

                    Veel plezier - spelen met woorden
                 creatief vertellen - lachen -verrassend Riposteren
Repelsteeltje
Rapenstelen
Perenstroop
Stroperspil
Postrapier
Straalpilreep
Peerlipstrook
Passerstrop
Terraspartij
Sterrenpost
Streelstoppel
Stepeltraptrip
Tepelstreeltje
Stoppelstaal
Strepenstropje
Stapelraap
Parterretrap (trouwens een van de mooiste palyndromen die onze taal rijk is…)
Reutelpasta
Patersprot
Paterssprot
Sprotpaterstropstoppel
Poortstrooktrap
Rapenstroopje
Stapelrepen
Repastoren
Jaspaerteren
Rastapeuter
Rastastroper
Rastapater
Rastapasta
Sterpuleren
Posterioren
Rapelstaaltje
Paterssteeltje
Preutelspleetje
Pyrospeeltje
spreutelpleetje
Ribbelspleetje
Plastrapeze
Sparradraperen
Sparrenprieeltje
Strepenratel
Repenstraatje
Repelsteeltje
Rostiperen
Restoperen
Riposteren


dinsdag 13 november 2012

Expressie en dans 3e graad Rieme

"Boom Boom Waka Waka Shake Shake Yeah......"


Les 1
Via het internet werd een filmpje getoond waarin danscoach Bart de leerlingen  enkele dansbewegingen aanleert. Dit filmpje kan je terugvinden via een link die ook op mijn blog staat onder het label "Leuke tips voor de muzo-lessen".
De leerlingen leerden al vlug dat het niet zo gemakkelijk is om via een filmpje bewegingen over te nemen.

Les  2
De leerlingen kregen toch wel de dansmicrobe te pakken en wilden die bepaalde dansbewegingen wat beter kennen. Zo kwam ik op het idee om hen volledig te laten onderdompelen in een combinatie van dans en expessie. Er werd druk geoefend op het refrein. Zie filmpje.Les 3
De leerlingen werden in groepjes van 4 verdeeld en kregen de opdracht om zelf het refrein (het aangeleerde stuk) wat beter in te oefenen. Ze hadden daarvoor wat hulpmiddelen, nl. bij elke zin van het refrein mochten ze een woord schrijven wat typisch was voor de beweging. (een soort van geheugensteuntje)
Voor de strofes mochten ze zelf beroep doen op hun creativiteit en expressie-mogelijkheden. Voor de juffen werd het algauw duidelijk wie goed in groep kon werken. Je kon ook direct zien wie er de leiding nam.


Hieronder vind je een  filmpje van het proces (oefenen en creatief denken en bewegen).
Tot slot mochten ze hun creatie tonen aan het publiek. Hieronder een voorbeeld van een zelfgemaakt dansje.
zondag 11 november 2012

6e lj Bijenkorf ontwerpt Vredesposter n.a.v een wedstrijd

1) Brainstormen "Vredeswolk" 

Waaraan denken jullie? Schrijf op je blad enkele woorden. Je mag per 2 werken.

2) Schetsen
Schets op de achterkant van jullie blad enkele ideeën die jullie op jullie poster evt willen gebruiken. Ondertussen wordt er naar een vredeslied geluisterd.

Coaching 4you

Op dinsdag 6 november werden we een volldedige dag ondergedompeld in "COACHING".

 Een vermoeiende, doch leerrijke en verrijkende dag met voor mij persoonlijk enkele stress-momenten.                                " De betekenis van je communicatie is de reactie die je
                                           krijgt, onafhankelijk van je intentie."

OPDRACHT: Voer 2 gesprekken met collega's en analyseer het gesprek volgens voorbeeld gesprekken tijdens sessie


We kregen nog een mailtje n.a.v de sessie van dinsdag, een nadenkertje.....

                                "Wie onderweg is, vernieuwt zich met elke stap"
                                  "Als je gelooft dat het lukt, zal je kansen zien.
                              Als je gelooft dat het niet lukt, zal je obstakels zien."