woensdag 20 maart 2013

3e graad Rieme maakt slapstickfilmpjes

Slapstick

AD 3: De eigenheid van de muzische expressievorm aanvoelen, begrijpen en waarderen
AD 14: De lln trachten technische vaardigheden ivm muzische vormgeving  te beheersen

Domein:
Drama
De leerlingen kunnen
-een aantal spelvormen ervaren en kennismaken met het materiaal dat erbij hoort.
-zonder vooroordeel genieten van allerlei voor hen bestemde culturele activiteiten.
-waardering opbrengen voor de manier waarop een idee of personage, gebeurtenis of omstandigheid wordt gedramatiseerd.
-bij de voorbereiding en de uitvoering hun fantasie en voorstellingsvermogen activeren.

Media
De leerlingen kunnen
-in audiovisueel opgenomen dramatisch spel goede en minder goede fragmenten herkennen.
-een opname maken en die bewerken op de computer.

Verloop van de activiteit

De lln kregen de opdracht om wat verkleedkledij mee te brengen zonder dat ze wisten waarvoor het moest dienen. Ze mochten kiezen tussen één of ander hoofddeksel (hoed, sjaaltje, pet, ...), mantel, das, stok, (zonne)bril,...

Werkblaadjes worden uitgedeeld.Instap
Bekijk de fotoreeks op het werkblaadje.
Waarover gaat dit? Het zijn beelden uit een stomme film
Wat is een stomme film? (zie werkblaadje)

1) De dikke en de dunne
Kijken naar Slapstick, een fragment van Laurel en Hardy (DVD Mikado 6)
Wie zijn Stan Laurel en Oliver Hardy? zie werkblaadje

Kijken naar het 2e filmpje
Is dit eerder nieuw of eerder oud?
Hoe weet je dit? Waarom is dit grappig?

2) Slapstick verkennen (zie werkblaadje)
Wat zijn de kenmerken van een slapstickfilm?
De lln vullen in:
-groot en overdreven spelen
-er gebeuren veel ongelukken
-niet gesproken
-wel geluidjes zoals "boink"
-veel herhaling
-grappig
-zwart-wit

3) Parochiezaal, gymzaal of een grote ruimte waar de lln goed kunnen bewegen.

Stap1
Stap rond op de aangegeven manier. Overdrijf de beweging.
Stap als:
-een deftige dame
-een Japanse kareteka
-een stokoude man of vrouw
-iemand die dringend naar het toilet moet


-een "zware" jongen
-een mannequin

Stap 2
Per 2 of per 3
Stap als:
-2 bakkers met een grote taart
-een blinde met zijn verstrooide begeleider
-drukke agenten op een druk kruispunt-2 glazenmakers met een groot raam
-2 chique zakenlui waarvan de hoed steeds afwaait

4) Eigen scène bedenken en inoefenen
Vanaf nu mag de meegebrachte kledij gebruikt worden.
Speel per 2, per 3 of per 4 een korte scène waarin iets gebeurt. Durf te overdrijven. Spreek goed af; soms moet je met opzet wegkijken zodat de ander zijn beweging kan uitvoeren.
vb. doen alsof je valt, ergens tegenaan lopen, iemand een klap geven.
Door het overdreven spel moet het lijken alsof het echt is. Gebruik herhaling!5) De opname
De scènes worden aan het publiek voorgesteld en tegelijkertijd opgenomen.

6) De montage (in computerklas)
via het programma Windows Movie Maker
Ik had op voorhand de filmpjes op het bureaublad geplaatst en ongeveer 15 muziekjes van Charlie Chaplin en Laurel en Hardy gedownload waaruit de lln dan zelf een keuze mochten maken.

Via een stappenplan gingen ze dan aan de slag.

 Stappenplan filmbewerking en montage

Het programma windows Movie Maker

1) Open bij programma’s “Windows Movie Maker”

2) Bestand nieuw project

3) Video importeren: ga naar je mapje op het bureaublad en klik op jouw filmpje, importeren

4) Jouw filmpje wordt nu in verschillende stukjes gesneden. Deze moeten nu op de tijdlijn geplaatst worden.  Dit kan je doen door te slepen.

5) Nu kies je als je de achtergrondgeluiden nog wil horen of als je die volledig wil dempen.
-klik onderaan “audio”
-selecteer het 1e clipje
-klik rechts
-dempen
Doe dit opnieuw voor alle stukjes

6) Achtergrondmuziek plaatsen
-cursor op audio-muziek plaatsen
-bovenaan audio/muziek importeren
-je ziet nu bovenaan een clip met een muzieknoot verschijnen
-selecteer de clip en sleep hem naar de tijdlijn

7) Video-effecten
-ga naar de tijdlijn video en selecteer de 1e clip
-ga naar boven en kies “video-effecten weergeven”
-Kies grijstinten
-toevoegen
herhaal dit voor alle clips
Bekijk jouw filmpje en probeer ook het effect “filmouderdom,oud” op precies dezelfde manier.
Jullie mogen kiezen als je dit effect wil gebruiken.
Om te verwijderen doe je het volgende:
-selecteer je clip op de tijdlijn
-klik rechts
-selecteer dan “filmouderdom, oud”
-verwijderen
Herhalen voor alle clips

8) Titels of verantwoording maken
-Ga naar titels of verantwoording maken
-Kies “titel aan het begin van de film toevoegen”
-Typ je titel,
-Klik dan op gereed.

9) Titel verantwoording op het einde
-ga naar “titel verantwoording op het einde”
-Typ “Met medewerking van”: typ dan de namen van de acteurs
-Muziek: vb Chaplin of Laurel and Hardy,….

10) Sla je filmpje op
Bestand: “project opslaan” bij je mapje op het bureaublad”
Geef je bestand een naam.


Hieronder kan je de toch wel prachtige resultaten bewonderen.

                                                           Bo, Jinthy en Mathilde                                                          Amélie, Naomi en Faissel


                                                            Amber, Jana en Tiara


                                                     
                                                           Fiebo, Cedric en Pieter
                                                   Maarten, Sebastiaan, Florian en Nick
                                                       Céline, Kimberly en Yoni
                                                          Elise, Alyssia en Kaylin                                                         Chelsey, Lena, Emily en Fleur


Het palet - 2e lj (deel 2)

Het palet - 2e lj  deel 2

Domein en algemene doelen: zie deel 1

Verloop van de activiteit.

Een abstract schilderij. 

Een glasraam maken.

Stap 1
Kijken naar het werk van Marc Chagall. (zie foto) (kijkplaat nr 34 Muzische vorming Mikado 2). Laat de lln vrij reageren.
-Herkennen ze dit als een glasraam?
-Waar hebben ze dit nog gezien?
-Wat valt op? (heldere kleuren, zwarte rand rond de vlakken)Stap 2
Kleuren mengen, herhaling.
Herhaal de hoofdkleuren en hoe je ze mengt om tot secundaire kleuren te komen.

Stap 3
Verf een vlak op je blad.
Je mag kiezen welke kleuren je gebruikt.
Doe dit ook met andere kleuren
Laat de kinderen verder werken tot ze volgens eigen voorkeur genoeg vlakken geverfd hebben.
Hoe kan je je kleur lichter maken? (door wat meer water te gebruiken). Laat de lln zelf experimenteren.

Tenslotte worden er lijnen getekend rond de vlakken.
Teken met een alcoholstift of een dikke zwarte stift lijnen rond de vlakken.

Hieronder kan je de kinderen aan het werk zien. Zij zullen achteraf wel nog de zwarte lijnen rond de vlakken tekenen.  Het schilderij was nog niet droog.
donderdag 14 maart 2013

Het Palet - 2e lj (deel 1)

Het Palet - 2e lj (deel 1)

AD 11: De lln kunnen over kunstzinnige expressie een oordeel geven
AD 21: Het muzisch bezig zijn zelf kunnen verrijken en sturen


Domein
Beeld:
-de lln kunnen vormen voorstellen door een omtreklijn, door vlakken of volumes
-beseffen dat je een nieuwe kleur kunt maken door 2 of meerdere kleuren te mengen en dat toe te passen
-door het mengen van de hoofdkleuren (primaire kleuren) rood, geel, blauw de nevenkleuren (secundaire
  kleuren paars, groen, oranje maken
-de begrippen onder, boven, opzij, naast toepassen om een vorm op een vlak te situeren


Verloop van de activiteit

Instap

Weten jullie hoeveel kleuren er bestaan? Ze zijn moeilijk te tellen. Misschien wel 60 000 kleuren die voor het (geoefende) oof zichtbaar zijn. Daarom is het belangrijk om met onze basiskleuren verschillende tinten te leren maken.
Ook de kunstenaar heeft maar een beperkt aantal kleuren ter beschikking. Hij gebruikt daarom een palet, meestal in hout of kunststof. Hierop legt hij de basiskleuren die hij telkens (in verschillende hoeveelheden mengt.

Organsiatie

Als palet gebruiken wij een dubbel gevouwen krant. Op het palet enkel rood, geel en blauw. 1 groot tekenblad (A3 of iets groter).
De lln werken per 2, 1 tekenblad per 2 maar wel 1 palet per leerling.

Kleur en vorm verkennen

Samen op zoek

Stap 1
Werk per 2 en spreek af wie leerling 1 is en wie leerling 2 is.

Stap 2
leerling 1: Kies een kleur. Schilder een cirkel in deze kleur

leerling 2: Schilder een cirkel rond deze cirkel. Gebruik één van de hoofdkleuren.leerling 1: Schilder een vlak met een hoofdkleur


leerling 2: Schilder een lijn (recht, krom of gebogen) door dat vlak met een kleur naar keuze.

leerling 1: Schilder een vorm op een reeds geschilderd vlak.

leerling 2: Schilder een vorm die nog niet op je blad staat. Je mag de kleuren mengen.Stap 3

De lln krijgen een 2e blad en alle opdrachten worden  herhaald. Start nu wel met leerling 2.


Stap 4

Een compositie maken. De leerlingen mogen nu per 2 hun kunstwerk verder afwerken met vlakken, lijnen, cirkels, kleuren mengen, experimenteren....


woensdag 6 maart 2013

Kronkels (2e graad)

Kronkels (2e graad)
Volgens methode Muzische vorming Mikado 4

AD 1: Intensief gebruik maken van alle zintuigen
AD 18: De lln kunnen werken vanuit het geloof in eigen kunnen.

Domein
Muzikale opvoeding:
 
- de eigenheid van een melodisch motief herkennen en visualiseren
 - begrijpen hoe een melodielijn visueel kan weergegeven worden en welke spanning een melodie opwekt in
   muziek
- een eigen melodie improviseren

 Beeld:
- zich inleven in de zeggingskracht van beelden
- experimenteren met allerlei materialen (kleurpotloden, wasco, stiften,...
- verschillende vormen van lijnen toepassen in een tekenwerk


Verloop van de activiteit.

Instap

Teken een korte verticale lijn op het bord. Vraag aan de lln wat dit voorstelt. (diverse antwoorden mogelijk). Zet een stipje onder je verticale lijn: het wordt een uitroepteken.

Doe nu hetzelfde met een cirkeltje dat bijna dicht is. (weer diverse antwoorden mogelijk) en maak er daarna een @ van.

Teken tenslotte een ampersand & en vraag wat dit is. Lees het Ampersandgedicht.

"Een "en" is simpelweg een "en" maar een ampersand schept een band"

Lijn in muziek
Werkblaadjes uitdelen (zie hieronder)
1) Zie werkblaadje

2) Je eigen melodielijn
Teken zelf een melodielijn. Kies een letter waarmee je de lijn wil zingen. Schrijf deze in het vakje.

Actief luisteren
CD Muzische vorming Mikado 4

3) Verbind de lijnen met de juiste muziek.

Stap 1
Bekijk de 6 melodielijnen op het werkblaadje. Hoe zouden deze kunnen klinken? Dalend, stijgend, golvend.
Verwoord samen met de lln: "De melodie zal a.h.w. in boogjes naar beneden vallen."

Stap 2
Met de armen boots je de beweging van de 1e melodielijn na (zonder muziek)

Stap 3
Luister nu naar fragment 1 (nr 2 op de CD).
Daarna beweeg je met de handen mee op het moment dat de figuur te horen is.

Stap 4
Luister naar de 4 andere muziekstukken. Welke melodielijn hoor je? Schrijf in het kadertje bij elke melodielijn een cijfer van 2 tot 5.

Stap 5
Oefen voor de 5 muzieklijnen de armbeweging in.
Stap 6
Luister naar muziekfragment 6 (nr 10 op CD).
Verzin zelf een melodielijn en voer een passende beweging uit.
wie durft dit eens te tonen?

4) Serenade (lied zie werkblaadje) (nr6 op CD)
Nu gaan we elf van lijnen echte muziek maken. Kruip in de huid van de arme jongeling en zing het lied "Serenade". In de tussenstukjes zingen we zelf onze eigen serenade (vb lalalalala...)

5) Kronkelig Kunstwerk

a) Zoek uit hoe je met verschillende technieken lijnen kunt tekenen (wasco's, potloden, stiften,..)
b) Gebruik de melodielijn van de vorige oefening. Inspireer je op de verschillende fragmenten.
c) wijs 1 soort lijn aan die je meerdere keren ziet in je werk.
Leerlingen tekenen lijnen. Ondertussen beluisteren de lln de verschillende fragmentjes nog eens opnieuw.
 


En dan de kronkelige kunstwerken zelfmaandag 4 maart 2013

Dansstijlen en stijldansen (2e lj)

Verloop van de activiteit "dansstijlen en stijldansen" (2e lj)

AD 3: De eigenheid van de muzische expressievorm begrijpen en waarderen.
AD 14: Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te beheersen


Domein: beweging
De leerlingen kunnen:
-bewegingen nauwkeurig nabootsen
-samen een bewegingsopdracht uitvoeren
-illustreren hoe beweging en dans waardevol kunnen zijn in het dagelijks leven
-een persoonlijke stijl ontwikkelen en durven tonen.

Instap
Vraag aan de leerlingen wie er graag danst?
Heeft er iemand een broer of zus die danst?
Laat de leerlingen hierover vertellen.
Lees de instaptekst over Sien, Imme, Victor en Manu.

"Sien danst in een theaterdansvoorstelling. Imme volgt elke week balletles. Victor en Manu dansen in een volksdansgroep. Allemaal dansen. Maar toch telkens weer anders. Ken jij die soorten dans? Hier komen ze..."

1) Allemaal dansen
stap 1:
We kijken naar fragmenten op de DVD (Muzische Vorming Mikado 2)
3 soorten: -moderne dans
                -ballet
                -volksdans

stap 2:
Ballet: heel sierlijk
volksdans: samen dansen op afgesproken passen en figuren
moderne dans: dansers verzinnen zelf de dans

2) Kinderen dansen
Moderne dans
nr 4 op CD muzische vorming Mikado 2

Stap 1:
De lln stappen rond in de zaal. We doen alsof het regent.
Als de muziek stopt, vang je spetters op:
-je handen
-je hoofd
-je voeten
-je ellebogen
-je rug
-je buik

Stap 2:
Als de muziek stopt, staan de lln stil en doen ze alsof ze moeten schuilen voor de regen. ZE blijven even staan en als de muziek terug start, stappen ze weer rond.
Stap 3:
Zeg dat er overal plassen liggen, doe alsof je met je laarzen in de plassen springt. Je gaat van plas naar plas.Stap 4:
De leerlingen worden in groepjes verdeeld en krijgen de opdracht om nu zelf een dans te maken met de volgende bewegingen: regendruppels opvangen - schuilen - springen in de plassen.
De dans wordt ingeoefend. Zie hieronder.Stap 5:
Toonmoment
                                                          Imke, Nick, Farid en Marinka                                                             Obi, Noa en Kenji                                                     Robbe, Larisa, Shawn en Yentel
                                                      Samson, Lenie, Inka en AlejandroMuziekjacuzzi

Sessie met Yves Bondue

Enkele sfeerbeelden.
Klinkende klanken (3e graad)

Muzisch taalgebruik: "Chinese taalles" muziek en poëzie.

Verloop van de activiteit

1) Beluisteren van een Chinees geluidsfragment.
www.gedichtendag.com/2013/basisonderwijs

2) Wie herkent deze taal?

3) De leerlingen krijgen de opdracht om hun naam te beluisteren in het Chinees en deze op te schrijven zoals men het hoort. 
Daarvoor gebruikt men www.google vertalen. Typ links de voornaam in. Selecteer de juiste taal (van Nederlands naar Chinees traditioneel) en klik op "vertaal". Beluister de Chinese uitspraak van je naam door op de luisprekenr te klikken. De lln schrijven de Chinese naam zoals ze het zelf horen.

4) We beluisteren het Chinees-Nederlans gedicht-lied van Willem Wilmink. Laat de lln bij de 2e maal ritmische meetikken (met potloden of Chinese eetstokjes)

   

Taugeh taugeh the tjong khing,
ik wou dat ik naar China ging,
taugeh taugeh tsjeu la ling,
hoor eens wat ik zing:
Li tsjeh li tsjeh loempia,
Loempia fong leng.

Peking nanking goe loe jok,
Sla de maat maar met je stok.
Foe jong haj, tsjap tsjoi, tai pé
Zing maar allemaal mee:
Li tsjeh li tsjeh loempia,
Loempia fong leng.

Op de brug daar stond een heer,
hij zag sterren in het meer.
Visjes, visjes af en aan,
Zwommen langs de maan.
Li tsjeh li tsjeh loempia,
Loempia fong leng.

Willem Wilmink
Uit: Verzamelde liedjes en gedichten (Bakker, 2004)

Over de auteur
Willem Wilmink (1936-2003) schreef liedjes, gedichten en verhalen voor kinderen en volwassenen. Zelf zag hij geen verschil tussen zijn gedichten en liedjes. Samen met o.a. Hans Dorrestijn en Fetze Pijlman schreef Wilmink dan ook vele (liedjes)teksten voor televisieprogramma’s als  “De Stratemakeropzeeshow, Het Klokhuis, Kinderen voor Kinderen en Sesamstraat”.


Schrijf de onderlijnde woorden in de juiste kolom


ETEN (6)
STEDEN (3)
PERSONEN (3)5) Opdracht
Schrijf de onderlijnde woorden in de juiste kolom.
Kent de schrijver echt Chinees?
Kennen jullie nog Chinese woorden die niet in het gedicht voor komen?6) Lees of laat het gedicht nog eens horen. De kinderen geven opnieuw de maat aan. Wie kan, zegt of zingt het refrein mee. Waarom schrijft de dichter "zing maar allemaal mee"? en "sla de maat met je stok"? Is het een taalles op muziek? Of zit de muziek in de taal zelf? In welke woorden bijvoorbeeld?

7) De de lln laten kennismaken met de geschreven versie (met Chinese tekens) en de Chinese vertaling.8) Opdracht: Breng per 2 het gedicht muzisch naar voor. Gebruik je creativiteit.

9) Extra info over het Chinees
Chinees is een toontaal. Afhankelijk van de toonhoogte waarop een woord uitgesproken wordt, krijgt het een andere betekenis. Het Chinees kent vier tonen: een hoge, constante toon (= eerste toon), een stijgende toon (= tweede toon), een eerst dalende, dan stijgende toon (= derde toon) en een dalende toon (= vierde toon).

Videobewerking

Filmen met de I-Pad

Via onderstaande link kan je alles te weten komen hoe je met de i-pad op een zeer eenvoudige manier kan filmen en monteren.

https://sites.google.com/site/muzocoach1213/videobewerking/Filmtips.pptx?attredirects=0
https://sites.google.com/site/muzocoach1213/videobewerking/Filmtips.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/muzocoach1213/videobewerking/Live%20Movie%20Maker.pdf?attredirects=0


Het onderstaande filmpje maakten Jasper en Maxime. De moeite waard om dit eens te bekijken.

 https://sites.google.com/site/muzocoach1213/videobewerking

Leerlijn, algemene doelen, evalueren...

Sessie met Ines Vandoorne


Enkele sfeerbeelden

vrijdag 1 maart 2013

Voetje voor Voetje - 1e lj

Verloop van de activiteit "voetje voor voetje" (1e lj)

AD 3: De lln kunnen de eigenheid van de muzische expressievorm aanvoelen, begrijpen en waarderen.
AD 14: Technische vaardidgheden ivm muzische vormgeving trachten te beheersen

Domein: beweging 

De leerlingen kunnen:
-genieten van het lichaam in beweging
-experimenteren met verschillende aspecten van tijd, kracht en ruimte
-onder begeleiding een dans ontwerpen
-improviseren en improviserend reageren 


Instap 
Wie danst er graag?
Wie durft een dansbeweging voordoen?

Stap 1: Hoe maak je een dans? 

-Bekijken van een DVD (Muzische vorming Mikado 1)

-Enkele vraagjes:
Is stappen, lopen, draaien....dansen?
Moet je veel bewegen om te dansen?
Is dans altijd op muziek?
Kan je buiten dansen?
Kan iedereen dansen?

Stap 2 : Iedereen kan dansen.
CD nr. 25 Muzische vorming Mikado 1

1) per 2 elkaar fictieve ballen toegooien

      -een heel zware bal
       -een springbal
       -een klein balletje


           -op muziek een licht veertje volgen
2) Houding op een stoel aannemen. De Lk doet voor hoe je op verschillende manieren op een stoel kan zitten. De lln geven nog andere ideeën. Gespannen en ontspannen houdingen aannemen, op verschillende manieren een overgang maken (plots en krachtig, traag en zwak)

3) Doe de bewegingen na.


4) Creëer zelf een dans (naast, voor, achter en op de  stoel)