zondag 21 juni 2015

Action Painting naar het voorbeeld van Jackson Pollock - 2e lj

Action Painting - 2e leerjaar


Beschouwen!

De leerlingen kijken naar enkele voorbeelden van kunstenaar Jackson PollockEnkele vraagjes:
-Wat hebben jullie gezien?
-Kleuren?
-lijnen en figuren?
-met penseel
-action painting? Wat is dit?

Wie is Jackson Pollock?

Creëren!

Aan de leerlingen wordt meegedeeld dat ze niets met het penseel op hun blad mogen schilderen. Het penseel mag enkel gebruikt worden om de handen mee in te wrijven. Voor de rest mogen ze zelf experimenteren.

dinsdag 16 juni 2015

Het 2e lj maakt zandschilderijen

"Zand"- 2e leerjaar

AD 6: De leerlingen kunnen de band leggen met de innerlijke wereld

AD 12: De leerlingen kunnen erop gericht zijn eigen ervaringen, ideeën, gevoelens en waardering in muzische talen uit te drukken.

Domein
Beeld: Ik maak een collage met zand.
-Ik kan een idee verzinnen bij zand
-Ik kan me op een eigen manier uitdrukken
-Ik vind het fijn om het werk van anderen te zien.


Verloop van de activiteit


Stap 1 : 
De werkblaadjes worden uitgedeeld.


Hou een kort gesprek met de leerlingen over zand.
-Welke herinneringen hebben jullie aan zand
-Wat kan je er mee doen?

Schrijf enkele woorden op jouw werkblad.

Stap 2: Kijk samen naar de film van de kunstenaar Ilana Yahav. Ze experimenteert met zand in een film.Korte bespreking a.d.h.v. enkele vraagjes:
-Wat hebben jullie gezien?
-Wat doe jij graag met zand?
-Wat zou jij willen maken met zand?


Stap 3: Experimenteren met zand (in de grote zandbak buiten)
De leerlingen werken per 2 en krijgen een groot karton waarop ze net zoals de kunstenares zandschilderijen kunnen maken. De leerlingen kregen ook de opdracht om goed naar de handen van de kunstenares te kijken.

Als je de foto's hieronder ziet, merk je heel duidelijk dat de leerlingen echt genieten van de activiteit.