woensdag 28 mei 2014

Muzo zangnamiddagHé, doe maar maar mee.


Ik sta "en face" en dans in spiegelbeeld. (steeds rechts beginnen)
Move tegen pesten

Tijdens de strofen zijn de leerlingen vrij om te bewegen. Enkel het refrein is opgelegd.
Hier sta ik met mijn rug naar jullie zodat het iets gemakkelijker is om te volgen.Opmerking: Tijdens het uploaden van de video's heb ik opgemerkt dat er een piepklein verschil is tussen muziek en beeld. 

Veel succes!


dinsdag 27 mei 2014

Aandacht, aandacht! 6e lj

"Aandacht aandacht"

AD 8: Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk
AD 18: De lln kunnen werken vanuit geloof in eigen kunnen.


Domeinen:
Drama:

-openstaan voor de interactie tussen woord en gebaar, beeld en klank tijdens het dramatisch spel
-een aangepaste spreektechniek ontwikkelen (ariculatie)
-iets met zelfvertrouwen spelen, met of zonder publiek

Media:
-in audiovisueel opgenomen dramatisch spel opvallend goede en minder goede fragmenten herkennen
-weergavetoestellen bedienen om dramatisch spel te bekijken.

Verloop van de activiteit

Instap
Speel zelf dat je een reporter bent (met microfoon) en dat je voor de camera staat. Kijk zo goed mogelijk naar de leerlingen. Je kan eventueel enkele leerlingen interviewen. Gebruik de actualiteit als aanleiding voor je reportage.

Hoe grijp je de aandacht van het publiek? (door oogcontact te maken)

In drama werken we met het bewust opzoeken van oogcontact met het publiek.


Reportage

1) Kijken naar een fragment van een reportage (zie DVD Mikado 6)
Korte bespreking van de fragmenten:
-wie speelt er mee in de scène?
-waar speelt het zich af?
-wat gebeurt er?
-hoe wordt de scène gespeeld?
-waarom is dit een beetje vreemd?

Werkblaadjes worden uitgedeeld.Los eerst de vraagjes bij puntje 1 op.

2) Je bent nu zelf een reporter. Combineer één van de bovenste zinnen met één van de onderste zinnen.
Maak een nieuwsbericht en schrijf je verslag kort uit.
Begin met
Beste kijkers,
ik bevind me hier in....
waar net.....
en.......
Tot jullie spreekt.............vanuit..........of
Tot hier het journaal met.......vanuit......

3) Lees je verslag luidop. Gebruik intonatie zodat de kijker thuis zich kan inleven in (de ernst van) de situatie.
Het bericht mag niet saai of eentonig overkomen. Doe dit enkele keren.

4) Per 2
Eén persoon is de cameraman met een onzichtbare camera. De andere is de reporter die zijn verslag ter plaatse weergeeft. De cameraman staat 1m vóór de reporter.
Probeer de kijkers thuis te boeien door je stemgebruik en je mimiek, zonder in clowneske gelaatsuitdrukkingen te vervallen. Het doel is om levendig het verslag te brengen. Probeer niet af te lezen. Wissel van rol.

5) Schrijf je verslag op een tekenblad en teken de 2 zinnen ergens creatief op je blad.
Ondertussen mogen enkele vrijwilligers in de huid van een reporter kruipen en voor een echte camerman hun verslag naar voor brengen. Er kan onmiddellijk naar het resultaat gekeken worden. Waarop letten? Wat kan er nog beter?

En dan nu de leerling journalisten!

Riebe

Thomas G

JarneBren

RubenSascha


Elke


Antonia


AxelleEline


Elise V


Elise VDH


Ine


Julie


Larissa


Lena


Maarten


Manon


Quinten


Renzo


Sander


Simon


Stijn


Thomas DN


WiesAandacht, aandacht! Deel 2 - 3e graad

Filmpjes Van Eigens

1) Kijken naar enkele fragmenten van "Van Eigens"2) Werkbladen worden uitgedeeld. De tekstbron door een leerling laten voorlezen.


3) Een eigen "Vaneigens"
We maken groepen van 3.
Bedenk een korte scène waarin 2 mensen in gesprek zijn en de 3e graag aandacht wil. Je mag hier gerust in overdrijven.

Probeer een leuk en onverwacht einde te vinden voor de dialoog.

Wissel enkele keren van rol. Beslis welke rolverdeling je zal hanteren in de echte opname.

Even oefenen.....

4) De filmopnames.

5) Kijken naar elkaars filmpjes


Aube, Ricardas, YoniDylan, Naomi, Kaylin


Elise, Quinten, Ayla


Fien, Lena, Kimberley, Beatrijs


Florian, Emily en Chelo


Nick, fleur en MaartenSebastiaan, Céline en Joppe