donderdag 30 januari 2014

Rond en vierkant - deel 1 - 1e lj

Rond en vierkant - Deel 1 - 1e lj

AD 3: De eigenheid van de muzische expressievorm aanvoelen, begrijpen en waarderen.
AD 14: Technische vaardigheden ivm muzische vormgeving trachten te beheersen.


Domein: Beeld
De leerlingen kunnen:
-vormen voorstellen door een omtreklijn, door vlakken of volumes
-ritmes illustreren door gevarieerd herhalen van lijnen
-de volgende begrippen illustreren: gelijk, verschillend, groter dan, kleiner dan, langer dan, schijf, vierkant, hoek, driehoek, bol, blok en rolvorm.
-kleuren onderscheidenen en ordenen.
-de kleuren rood - oranje - geel - groen - blauw - paars, wit en zwart, grijs en bruin aanwijzen en benoemen.

Verloop van de activiteit.

Stap 1: Kijken naar kunst.

Kunstenaar Wassily Kandinsky
(1866-1944).  Hij was een Russisch schilder. Later nam hij de Franse nationaliteit aan. Hij stond aan de basis van de abstracte kunst. Hij zocht mogelijkheden om nieuwe vormen te gebruiken en nieuwe kleurcontrasten uit te proberen. Meestal schilderde hij op een gekleurde achtergrond.

De leerlingen kijken naar volgende afbeelding.

Enkele vraagjes:
-Wat zie je allemaal?
-Welke kleuren zie je?
-Zijn dat weinig kleuren of veel kleuren

Stap 2: verven
Op voorhand vierkante blaadjes knippen (15 op 15 of  20 op 20)

Laat de leerlingen van buiten naar binnen schilderen en mogen één kleur maar één keer gebruiken.


Stap 3: Samenbrengen
Breng de werkjes samen op één blad.

De resultaten

zondag 26 januari 2014

Alles is groen - 3B


"Alles is groen"


Geïnspireerd door kunstenaar David Hockney leerden de leerlingen in het groen denken, in het groen experimenteren,...

De leerlingen kregen enkele afbeeldingen te zien. Wat valt er op?


Wat is nu het verschil tussen de vorige afbeeldingen en de afbeelding die jullie nu te zien krijgen?


Het kunstwerk bestaat uit 6 delen. De leerlingen zullen nu, geïnspireerd door de kunstenaar, ook zo een kunstwerk maken.

Ze krijgen elk een tijdschrift waaruit ze prenten mogen zoeken die overwegend groen zijn. Daarna zullen ze de prent in 2 stroken knippen. Elke strook wordt nogmaals in 3 stukken geknipt.
 Op de achterkant van hun kunstwerk maken de leerlingen een groene woordwolk. Ze sluiten hun ogen en denken in het groen. Vervolgens schrijven ze zoveel mogelijk woorden die zij met groen associëren.

In het 2e deel mogen ze zelf een kunstwerk maken met groene prenten in allerlei vormen (een soort collage). Met groene stiften en kleurpotloden, groene balpen mogen ze de lege plekken tussen de foto's versieren.


Het 6e leerjaar kruipt in de huid van slapstick acteurs.

Voorbereiding op het maken van Slapstick filmpjes.


Tijdens een drama-les leerden de leerlingen hoe ze in verschillende situaties moesten overdrijven, doen alsof, veel herhaling gebruiken...


Stap als een deftige dame of heer.Stap als een Japanse KaratekaStap als een stokoude man of vrouwStap als iemand die dringend naar het toilet moetStap als een mannequin!Loop als 2 bakkers met een grote taart.Loop als een blinde met een verstrooide begeleider!Beeld een politieagent uit die te midden van een druk kruispunt staatJullie zijn 2 of 3 glazenmakers die een groot raam naar binnen moeten dragen.Jullie zijn chique zakenlui waarvan de hoed steeds afwaait!Het Palet - 2e leerjaar

Het Palet - 2e leerjaar

AD 11: De lln kunnen over kunstzinnige expressie een oordeel geven.
AD 21: Het muzisch bezig zijn zelf kunnen verrijken en sturen.


Domein:
Beeld
-De leerlingen kunnen vormen voorstellen door een omtreklijn door vlakken of volumes.
-beseffen dat je een nieuwe kleur kunt maken door 2 of meerdere kleuren te mengen en dat toe te passen.
-door het mengen van de hoofdkleuren (primaire kleuren) rood, geel, blauw de nevenkleuren (secundaire kleuren) paars, groen, oranje maken.
-de begrippen onder, boven, opzij, naast toepassen om een vorm op een vlak te situeren.

Verloop van de activiteit

Instap
Weten jullie hoeveel kleuren er bestaan? Ze zijn moeilijk te tellen. Misschien wel 60 000 kleuren die voor het geoefende oog zichtbaar zijn. Daarom is het belangrijk om met onze basiskleuren verschillende tinten te leren maken.
Ook de kunstenaar heeft maar een beperkt aantal kleuren ter beschikking. Hij gebruikt daarom een palet. Hierop legt hij de basiskleuren die hij telkens (in verschillende hoeveelheden) mengt.

Kleur en vorm verkennen.
Samen op zoek


We werken per 2 (op het palet enkel rood, geel en blauw). Ik gebruik daarvoor dubbelgevouwen krantenpapier.

We geven aan de leerlingen een nummer 1 of 2

leerling1
Kies een kleur. Schilder een cirkel in deze kleur.Leerling 2
Schilder een cirkel rond deze 1e cirkel. Gebruik één van de hoofdkleuren.


Leerling 1
Schilder een vlak met een hoofdkleur.
Leerling 2
Schilder een lijn (recht, krom of gebogen) door dat vlak met een kleur naar keuze.

Leerling 1
Schilder een vorm op een reeds geschilderd vlak

Leerling 2
Schilder een vorm dat nog niet op je blad staat.De leerlingen aan het werk zoals echte kunstenaars.

En dan, de resultaten van hun werk per 2.  
Vanaf nu werken de leerlingen individueel. Ze krijgen een nieuw blad en mogen nu als echte kunstenaars experimenteren met kleuren.Het verkregen resultaat, enkel met de kleuren rood, geel en blauw.


maandag 20 januari 2014

Muzische verwerking van Franse initiatie - 1e lj

Une maison pour Nana.


De leerlingen spelen muzisch met Franse woordjes. Dit wordt georganiseerd in een soort van hoekenwerk.

1) Media: Op de PC het verhaal en de liedjes terug kunnen beluisteren en spelletjes spelen die gekoppeld zijn aan het thema

2) Ganzenbord met opdrachten (in het Frans tellen tot 6), dobbelsteen, prentjes met opdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren.

3) drama: het verhaal via poppenspel en kijkplaten per 2 navertellen

4) beeld: een beeldopdracht uitvoeren met  betrekking tot het thema

5) Memoryspel


woensdag 15 januari 2014

Iene miene mutte - 1e lj

Iene miene mutte

Algemene doelen:
AD 8: De leerlingen kunnen genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk.
AD 19: De leerlingen kunnen genoegen beleven aan muzisch bezig zijn.


Domeinen:
Muzisch taalgebruik:
De leerlingen kunnen gevoelig zijn voor het overdrachtelijke of symbolische karakter van een muzische expressievorm.

Muzikale opvoeding:
Een gevarieerd repertoire aan kindgericht liedjes zuiver en expressief zingen en gebruiken als impuls voor diverse expressiewijzen en spelvormen.

Beweging:
Genieten van het lichaam in beweging.
Samen een bewegingsopdracht uitvoeren.

Drama:
Bewegingen aanpassen aan de spelsituatie
Een aangepaste spreektechniek ontwikkelen.

Verloop van de activiteit

Instap (kringgesprek)
Wat doe je als je in een spel op de speelplaats iemand nodig hebt om tikker te spelen? Je kan iemand aanduiden of vragen, maar je kan ook werken met een aftelrijmpje.
Wat is een aftelrijmpje? Kennen jullie er een paar? Iene miene mutte is zo'n oud aftelrijmpje.

Vroeger deden ze dat ook veel op de speelplaats. Vraag dit maar eens aan jullie oma of opa.
We kijken naar een fragment op de DVD (Mikado 1)

1) Twee aftelrijmpjes

Stap 1: Lees de aftelrijmpjes voor (zie werkblaadje)Stap 2: Leer de versjes aan

Stap 3: Speel de aftelrijmpjes

Iene miene mutte


Op de toren (Elena)


Op de Toren (Tiani)Stap 4: We maken zelf een aftelrijmpje met als startzin: "Briem Bram Broem"2) Een muzikaal versje

Leer het liedje aan Ozewiezewo...


3) Een versje met bewegingen. (De zevensprong)
Stap 1: Leer het liedje aan zonder de bewegingen
Stap 2: Bij elk cijfer volgt een sierlijke beweging (vb een buiging). We laten de lln zelf de bewegingen zoeken.

4) Een versje om mee uit te beelden.

Dit vingerversje speel je per vinger, telkens als de vinger aan de beurt is, moet ze bewegen. Je kan elke vinger ook een gezicht geven, dan worden ze poppetjes die de zin zeggen.
We kijken naar een fragment (DVD Mikado 1)
5) Een versje dat je moet tekenen. Zie werkblad.


Groen, groen grasje (teken gras)
Melk in mijn tasje (Maak van het gras een kopje)
Melk in mijn kommetje (Voeg nog een ander oor aan het kopje)
Is dat geen aardig jongetje. (Voeg twee oogjes en een mond toe)