woensdag 15 januari 2014

Slapstick Deel 1: beschouwen en drama - 5e leerjaar

Slapstick - Deel 1

Algemene doelen:
AD 14: De lln kunnen technische vaardigheden ivm muzische vormgeving trachten te beheersen.
AD 3: De eigenheid van de muzische expressievorm aanvoelen, begrijpen en waarderen.


Domeinen:
Drama: De leerlingen kunnen:
-een aantal spelvormen ervaren en kennismaken met het materiaal dat erbij hoort.
-zonder vooroordeel genieten van allerlei voor hen bestemde activiteiten
-waardering opbrengen voor de manier waarop een idee of personage, gebeurtenis of omstandigheid wordt gedramatiseerd
-bij de voorbereiding en de uitvoering hun fantasie en voorstellingsvermogen activiveren.

Media:
-in audiovisueel opgenomen dramatisch spel goede en minder goede fragmenten kunnen herkennen.
-een opname maken en die kunnen bewerken op de computer.

Verloop van de activiteit

Werkblaadjes worden uitgedeeld.


Instap
Bekijk de fotoreeks op het werkblaadje.
Bevraging:
-Waarover gaat dit? Het zijn beelden uit een stomme film
-Wat is een stomme film? (iemand laten voorlezen)

De Dikke en de Dunne
1) Kijken naar Slapstick.
We kijken naar een filmpje van Laurel en Hardy. (ook te vinden op youtube)


Bevraging: Wie zijn Stan Laurel en Oliver Hardy? (zie werkblaadje)

We kijken naar een 2e filmpje (DVD Mikado 6)
Is dit  nieuw of eerder oud? Hoe weet je dat? Waarom is dit grappig?

2) Slapstick verkennen
Werkblaadje
Wat is er typisch aan slapstick? Noteer de voornaamste kenmerken.
-groot en overdreven spelen
-er gebeuren veel ongelukken
-niet gesproken
-veel herhaling
-grappig
-zwart-wit
-leuke muziek

Vanaf nu hebben we wat plaats nodig (ofwel in de klas, stoelen en tafels aan de kant ofwel in de gymzaal of een plaats waar we goed kunnen bewegen)

Stap 1
Stap rond op de aangegeven manier. Overdrijf de beweging.


Stap als een deftige dameStap als een Japanse KaratekaStap als een stokoude man of vrouw


Stap als iemand die dringend naar het toilet moet


Stap als een mannequinStap 2: per 2 of per 3

Loop als 2 bakkers die een grote taart dragen
Loop als een blinde met zijn verstrooide begeleider.Beweeg als drukke agenten op een druk kruispunt2 glazenmakers die een groot raam dragen


 chique zakenlui waarvan de hoed steeds wegwaaitDe leerlingen worden reeds in groepjes verdeeld (per 3) en bespreken samen wat ze nodig hebben. (kledij, attributen,...) Ze bedenken een titel voor hun scène en krijgen al wat tijd om in te oefenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten