maandag 21 januari 2013

"Lichtjes gekleurd" - 3e graad Rieme

Een popart schilderij van jezelf maken.
Volgens de methode Muzische vorming 6 Mikado


Verloop van de les

Vooractiviteit:
Alle lln worden in close-up gefotografeerd met een nepbril. (een donkere, tamelijk brede montuur)
Waar moet je op letten? Zorg ervoor dat de ogen goed uitkomen en dat er nog voldoende achtergrond is om te kunnen beschilderen.
Alle foto's worden afgedrukt in zwart wit op tekenpapier.

Instap
De instaptekst lezen.

Alles is donker
ktssj, strijkt de lucifer
een vlam
grote ogen kijken rond
en dan ffff
alles is weer donker

Enkele vraagjes stellen: 1) Waar zijn we?
                                    2) Wat gebeurt er?
                                    3) Waarom zijn de ogen groot?


Stap 1
De lln kijken naar enkele werken van Andy Warhol.Een vraagje aan de lln: Zijn dit foto's of tekeningen?

Stap 2

Je zelfportret beschilderen.

Waarop letten?
-de bril moet nog duidelijk zichtbaar zijn
-gebruik 4 kleuren (felle kleuren)
-de ogen mogen we niet beschilderen
vrijdag 18 januari 2013

Andy Warhol en Popart (6e lj Bijenkorf)

Enkele werkjesHet ABC-huis te Brussel

Samen met de andere muzocoachers genoten we van een zeer gezellige, verrijkende dag in het ABC-huis te Brussel. Met speciale dank aan Flore die ons rondleidde in het grote huis met al haar kleine studio's.

Vind je droom,
vind je talent en

vind een omgeving die 

gelukkig is met je talent.
Beleef plezier aan de snelheid
waarmee je vooruitkomt
en geniet van de grote vrijheid
in je hoofd.

(uit vacature)Geniet van onderstaande sfeerbeelden. 


woensdag 16 januari 2013

Voorlopig draaiboek project "Oorlog en Vrede"1) Project voorstellen aan directie

2) Idem maar nu aan de collega’s leerkrachten (gebeurde op de personeelsvergadering van dinsdag 8 januari)

3) Reeds een mondelinge brainstorm gedaan

4) Opdracht tegen de personeelsvergadering van februari: noteer enkele ideeën, evt externe partners,…

5) Opzoekingswerk door muzo-coach n.a.v een eerste brainstorm.


Externe partners (gemeente Evergem, Comeet (cultuuroverleg Meetjesland) en erfgoedcel Meetjesland, Nieuwpoort “de Slikke”, parochie Rieme

De gemeente Evergem voorziet een lessenpakket voor de 3e graad. Via het gemeentelijk
informatieblad (zie hieronder) kan je al de nodige informatie terugvinden.Zie ook onderstaande mail.


Van: Verdegem Elise [mailto:Elise.Verdegem@evergem.be]
Verzonden: woensdag 24 oktober 2012 10:13
Aan: Verdegem Elise
Onderwerp: Educatief traject WOI in Evergem

Geachte mevrouw de directeur
Geachte mijnheer de directeur

In 2014 wordt over heel het land de start van WOI herdacht. Hoewel het zwaartepunt van de herdenking van ‘100 jaar Grooten Oorlog’ in de Westhoek zal liggen, werden ook onze gebieden zwaar getroffen en loont het dus de moeite om ook hier stil te staan bij deze gebeurtenis.
Sinds eind 2011 zijn we in de gemeente samen met een werkgroep enthousiaste vrijwilligers bezig met een onderzoek naar WOI in Evergem. De informatie die we uit dit onderzoek halen, willen we gebruiken voor de ontwikkeling van een aantal publieksinitiatieven, waaronder een wandelbrochure doorheen Ertvelde en een tentoonstelling.

Aangezien we het belangrijk vinden dat ook kinderen en jongeren deze (lokale) geschiedenis blijven kennen, tekenden we ook in op een educatief traject van Comeet (CultuurOverleg Meetjesland). Comeet voorziet een website voor leerkrachten en leerlingen (3e graad L.O. en 1e graad M.O.) waarop allerhande informatie te vinden is zoals lesbrieven, oude foto’s, persoonlijke getuigenissen, excursiemogelijkheden, enz. Comeet voorziet een algemene geschiedenis over de regio, wij dienen zelf de informatie voor gemeente Evergem aan te leveren. Een deel van de werkgroep zal zich specifiek bezig houden met het vertalen van de gevonden informatie naar de leefwereld van kinderen en jongeren. Om deze deelwerkgroep te versterken, zijn we nog op zoek naar mensen die in het werkveld staan, dagelijks met kinderen en jongeren omgaan en hun expertise kunnen inzetten om deze vertaalslag te maken.

Het gaat om een engagement tijdens het schooljaar 2012-2013. Vanaf september 2013 zou de website online moeten gaan, dus we willen dit alles graag afronden tegen juni 2013. Tijdens de bijeenkomsten zullen lesbrieven worden opgesteld, informatie worden ingegeven op de website, doe-opdrachten worden uitgewerkt, … Verder willen we de website graag testen met een klas uit de 3e graad L.O. en/of 1e graad M.O., zodat ook de doelgroep zelf kan aangeven waar er nog verbetering mogelijk is.
Is het mogelijk bovenstaande mail naar uw leerkrachten door te sturen of voor te leggen op de volgende personeelsvergadering, met de vraag of er leerkrachten zijn die interesse hebben om mee te werken aan dit educatief traject rond WOI?
Graag hadden wij tegen ten laatste 20 november van u vernomen welke leerkrachten van uw school hiervoor interesse hebben. Geeft u ook een seintje indien er geen interesse is?

Contacteer me gerust indien er nog vragen zijn.
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten

Elise Verdegem
Cultuurbeleidscoördinator

Gemeentebestuur Evergem
Fortune De Kokerlaan 11
9940 Evergem
T 09 216 05 07Comeet en erfgoedcel Meetjesland

De 2e graad gaat in het schooljaar 2013-2014 op zeeklassen naar Nieuwpoort “De Slikke” waar ze op een muzische manier aandacht zullen schenken aan “oorlog en vrede”.
(Bezoek Diksmuide, Yzertoren, loopgraven,…)
Parochie Rieme en Ertvelde

HerdenkingsmonumentenSchooltje Rieme

Ontwerpen van een vredesposter gekoppeld aan een tentoonstelling.

Verloop van de les zie onderstaande linkenmaandag 14 januari 2013

Gedichtendag: poëzie en muziek

Op donderdag 31 januari is het terug gedichtendag. Het thema gaat over poëzie en muziek. Deze dag is de start van de poëzieweek.

Via onderstaande link kan je heel wat lessuggesties downloaden.

http://web.cpnb.nl/engine/download/blob/cpnb/61970/2012/49/3-SCP004-Gedichtendag_lesmateriaal_BO_Spread.pdf?app=cpnb&class=8353&field=61970&id=953dinsdag 8 januari 2013

Spiegeltje, spiegeltje... 2e graad Rieme

Verloop van de activiteit. 

Stap 1
De Lk voert enkele bewegingen uit en de lln spiegelen de beweging.

Idem maar nu per 2. (uitbeelden van mekaars spiegelbeeld).Een vraaggesprek. 1) Was het gemakkelijk om de beweging te volgen?
                              2) Wat moet je doen opdat je de beweging goed kan volgen?
Eens demonstreren dat snelle, kleine, onduidelijke bewegingen niet zo goed werken.

Stap 2
Bekijken van een beeldfragment.

"The Marx Brothers" Wie zijn ze?
Een afbeelding +korte biografie laten zien.


Een groep Amerikaanse komedianten uit de 20ste eeuw, die ook werkelijk broers van elkaar waren. Hun carrière ving aan in het theater, maar zij verkregen de meeste bekendheid door hun films.

De lln laten genieten van onderstaand filmpje.


Enkele vraagjes:
1) Wat doen de spelers?
2) Welke speler leidt? Welke volgt?
3) Hoe bewegen de spelers?

Stap 3
Opdracht: per 2 traag en groot bewegen. Een buitenstaander mag niet zien wie de leiding heeft.
Dit gebeurt o.l.v. rustige muziek. (Muzische vorming Mikado 4e lj Cd nr 10)
Stap 4
Opdracht: Bedenk per 2 een kort stukje waarin de spiegel een belangrijke rol speelt. Jullie zoeken een handeling die jullie kunnen spelen en zorgen ervoor dat we niet kunnen zien wie de leider is.

                                         Hieronder kan je 2 groepjes aan het werk zien

                                                                 Janice en Femke                                                                     Aube en Dylan
Stap 5: Spiegelbeeldlied (CD Muzische vorming Mikado 4e lj nr.11)
1) laten beluisteren
2) het refrein leren zeggen
3) opnieuw beluisteren en tijdens het tussenstuk per 2 laten spiegelen                                                               

zaterdag 5 januari 2013

Een spetterend en muzisch 2013!

           Ik wens jullie allen een muzisch jaar 2013!
                      Laat de Muze maar komen.