dinsdag 8 januari 2013

Spiegeltje, spiegeltje... 2e graad Rieme

Verloop van de activiteit. 

Stap 1
De Lk voert enkele bewegingen uit en de lln spiegelen de beweging.

Idem maar nu per 2. (uitbeelden van mekaars spiegelbeeld).Een vraaggesprek. 1) Was het gemakkelijk om de beweging te volgen?
                              2) Wat moet je doen opdat je de beweging goed kan volgen?
Eens demonstreren dat snelle, kleine, onduidelijke bewegingen niet zo goed werken.

Stap 2
Bekijken van een beeldfragment.

"The Marx Brothers" Wie zijn ze?
Een afbeelding +korte biografie laten zien.


Een groep Amerikaanse komedianten uit de 20ste eeuw, die ook werkelijk broers van elkaar waren. Hun carrière ving aan in het theater, maar zij verkregen de meeste bekendheid door hun films.

De lln laten genieten van onderstaand filmpje.


Enkele vraagjes:
1) Wat doen de spelers?
2) Welke speler leidt? Welke volgt?
3) Hoe bewegen de spelers?

Stap 3
Opdracht: per 2 traag en groot bewegen. Een buitenstaander mag niet zien wie de leiding heeft.
Dit gebeurt o.l.v. rustige muziek. (Muzische vorming Mikado 4e lj Cd nr 10)
Stap 4
Opdracht: Bedenk per 2 een kort stukje waarin de spiegel een belangrijke rol speelt. Jullie zoeken een handeling die jullie kunnen spelen en zorgen ervoor dat we niet kunnen zien wie de leider is.

                                         Hieronder kan je 2 groepjes aan het werk zien

                                                                 Janice en Femke                                                                     Aube en Dylan
Stap 5: Spiegelbeeldlied (CD Muzische vorming Mikado 4e lj nr.11)
1) laten beluisteren
2) het refrein leren zeggen
3) opnieuw beluisteren en tijdens het tussenstuk per 2 laten spiegelen                                                               

Geen opmerkingen:

Een reactie posten