woensdag 16 januari 2013

Voorlopig draaiboek project "Oorlog en Vrede"1) Project voorstellen aan directie

2) Idem maar nu aan de collega’s leerkrachten (gebeurde op de personeelsvergadering van dinsdag 8 januari)

3) Reeds een mondelinge brainstorm gedaan

4) Opdracht tegen de personeelsvergadering van februari: noteer enkele ideeën, evt externe partners,…

5) Opzoekingswerk door muzo-coach n.a.v een eerste brainstorm.


Externe partners (gemeente Evergem, Comeet (cultuuroverleg Meetjesland) en erfgoedcel Meetjesland, Nieuwpoort “de Slikke”, parochie Rieme

De gemeente Evergem voorziet een lessenpakket voor de 3e graad. Via het gemeentelijk
informatieblad (zie hieronder) kan je al de nodige informatie terugvinden.Zie ook onderstaande mail.


Van: Verdegem Elise [mailto:Elise.Verdegem@evergem.be]
Verzonden: woensdag 24 oktober 2012 10:13
Aan: Verdegem Elise
Onderwerp: Educatief traject WOI in Evergem

Geachte mevrouw de directeur
Geachte mijnheer de directeur

In 2014 wordt over heel het land de start van WOI herdacht. Hoewel het zwaartepunt van de herdenking van ‘100 jaar Grooten Oorlog’ in de Westhoek zal liggen, werden ook onze gebieden zwaar getroffen en loont het dus de moeite om ook hier stil te staan bij deze gebeurtenis.
Sinds eind 2011 zijn we in de gemeente samen met een werkgroep enthousiaste vrijwilligers bezig met een onderzoek naar WOI in Evergem. De informatie die we uit dit onderzoek halen, willen we gebruiken voor de ontwikkeling van een aantal publieksinitiatieven, waaronder een wandelbrochure doorheen Ertvelde en een tentoonstelling.

Aangezien we het belangrijk vinden dat ook kinderen en jongeren deze (lokale) geschiedenis blijven kennen, tekenden we ook in op een educatief traject van Comeet (CultuurOverleg Meetjesland). Comeet voorziet een website voor leerkrachten en leerlingen (3e graad L.O. en 1e graad M.O.) waarop allerhande informatie te vinden is zoals lesbrieven, oude foto’s, persoonlijke getuigenissen, excursiemogelijkheden, enz. Comeet voorziet een algemene geschiedenis over de regio, wij dienen zelf de informatie voor gemeente Evergem aan te leveren. Een deel van de werkgroep zal zich specifiek bezig houden met het vertalen van de gevonden informatie naar de leefwereld van kinderen en jongeren. Om deze deelwerkgroep te versterken, zijn we nog op zoek naar mensen die in het werkveld staan, dagelijks met kinderen en jongeren omgaan en hun expertise kunnen inzetten om deze vertaalslag te maken.

Het gaat om een engagement tijdens het schooljaar 2012-2013. Vanaf september 2013 zou de website online moeten gaan, dus we willen dit alles graag afronden tegen juni 2013. Tijdens de bijeenkomsten zullen lesbrieven worden opgesteld, informatie worden ingegeven op de website, doe-opdrachten worden uitgewerkt, … Verder willen we de website graag testen met een klas uit de 3e graad L.O. en/of 1e graad M.O., zodat ook de doelgroep zelf kan aangeven waar er nog verbetering mogelijk is.
Is het mogelijk bovenstaande mail naar uw leerkrachten door te sturen of voor te leggen op de volgende personeelsvergadering, met de vraag of er leerkrachten zijn die interesse hebben om mee te werken aan dit educatief traject rond WOI?
Graag hadden wij tegen ten laatste 20 november van u vernomen welke leerkrachten van uw school hiervoor interesse hebben. Geeft u ook een seintje indien er geen interesse is?

Contacteer me gerust indien er nog vragen zijn.
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten

Elise Verdegem
Cultuurbeleidscoördinator

Gemeentebestuur Evergem
Fortune De Kokerlaan 11
9940 Evergem
T 09 216 05 07Comeet en erfgoedcel Meetjesland

De 2e graad gaat in het schooljaar 2013-2014 op zeeklassen naar Nieuwpoort “De Slikke” waar ze op een muzische manier aandacht zullen schenken aan “oorlog en vrede”.
(Bezoek Diksmuide, Yzertoren, loopgraven,…)
Parochie Rieme en Ertvelde

HerdenkingsmonumentenSchooltje Rieme

Ontwerpen van een vredesposter gekoppeld aan een tentoonstelling.

Verloop van de les zie onderstaande linkenGeen opmerkingen:

Een reactie posten