woensdag 6 maart 2013

Kronkels (2e graad)

Kronkels (2e graad)
Volgens methode Muzische vorming Mikado 4

AD 1: Intensief gebruik maken van alle zintuigen
AD 18: De lln kunnen werken vanuit het geloof in eigen kunnen.

Domein
Muzikale opvoeding:
 
- de eigenheid van een melodisch motief herkennen en visualiseren
 - begrijpen hoe een melodielijn visueel kan weergegeven worden en welke spanning een melodie opwekt in
   muziek
- een eigen melodie improviseren

 Beeld:
- zich inleven in de zeggingskracht van beelden
- experimenteren met allerlei materialen (kleurpotloden, wasco, stiften,...
- verschillende vormen van lijnen toepassen in een tekenwerk


Verloop van de activiteit.

Instap

Teken een korte verticale lijn op het bord. Vraag aan de lln wat dit voorstelt. (diverse antwoorden mogelijk). Zet een stipje onder je verticale lijn: het wordt een uitroepteken.

Doe nu hetzelfde met een cirkeltje dat bijna dicht is. (weer diverse antwoorden mogelijk) en maak er daarna een @ van.

Teken tenslotte een ampersand & en vraag wat dit is. Lees het Ampersandgedicht.

"Een "en" is simpelweg een "en" maar een ampersand schept een band"

Lijn in muziek
Werkblaadjes uitdelen (zie hieronder)
1) Zie werkblaadje

2) Je eigen melodielijn
Teken zelf een melodielijn. Kies een letter waarmee je de lijn wil zingen. Schrijf deze in het vakje.

Actief luisteren
CD Muzische vorming Mikado 4

3) Verbind de lijnen met de juiste muziek.

Stap 1
Bekijk de 6 melodielijnen op het werkblaadje. Hoe zouden deze kunnen klinken? Dalend, stijgend, golvend.
Verwoord samen met de lln: "De melodie zal a.h.w. in boogjes naar beneden vallen."

Stap 2
Met de armen boots je de beweging van de 1e melodielijn na (zonder muziek)

Stap 3
Luister nu naar fragment 1 (nr 2 op de CD).
Daarna beweeg je met de handen mee op het moment dat de figuur te horen is.

Stap 4
Luister naar de 4 andere muziekstukken. Welke melodielijn hoor je? Schrijf in het kadertje bij elke melodielijn een cijfer van 2 tot 5.

Stap 5
Oefen voor de 5 muzieklijnen de armbeweging in.
Stap 6
Luister naar muziekfragment 6 (nr 10 op CD).
Verzin zelf een melodielijn en voer een passende beweging uit.
wie durft dit eens te tonen?

4) Serenade (lied zie werkblaadje) (nr6 op CD)
Nu gaan we elf van lijnen echte muziek maken. Kruip in de huid van de arme jongeling en zing het lied "Serenade". In de tussenstukjes zingen we zelf onze eigen serenade (vb lalalalala...)

5) Kronkelig Kunstwerk

a) Zoek uit hoe je met verschillende technieken lijnen kunt tekenen (wasco's, potloden, stiften,..)
b) Gebruik de melodielijn van de vorige oefening. Inspireer je op de verschillende fragmenten.
c) wijs 1 soort lijn aan die je meerdere keren ziet in je werk.
Leerlingen tekenen lijnen. Ondertussen beluisteren de lln de verschillende fragmentjes nog eens opnieuw.
 


En dan de kronkelige kunstwerken zelfGeen opmerkingen:

Een reactie posten