woensdag 15 mei 2013

Bon ça va - 3e graad

Bon ça va - 3e graad

AD 4: De leerlingen zijn gevoelig voor het overdrachtelijke of symbolische karakter van een muzische expressievorm.

Domeinen
Beweging:
-de lln kunnen experimenteren met aspecten van tijd zoals metrum en ritme
-de lln kunnen een beweging nauwkeurig nabootsen
-de lln kunnen illustreren hoe beweging en dans waardevol zijn in het dagelijks leven, hier en in andere culturen.

Muzikale opvoeding - muzisch taalgebruik
-de lln kunnen de tekst "Bon ça va" ritmisch zeggen
-de lln kunnen de tekst begeleiden met een eenvoudig ritme

Verloop van de activiteit.

Werkblaadjes worden uitgedeeld.
Organisatie: een plaats waar je veel ruimte hebt en goed kan bewegen. Er liggen potjes verspreid in de zaal (of iets waar je op kan trommelen). De leerkracht begeleidt op Djembé.

1) Instap
De tekst, die op het werkblaadje staat, wordt ingeoefend. (Lk begeleidt op Djembé). Eerst traag, dan iets vlugger. Als de lln de tekst goed kennen, begeleiden ze ook mee op hun trommel.  2) Waar of niet waar?
Wat weet je over Afrikaanse dans?
zie werkblaadje

3) Bekijk de 2 fragmenten op DVD
Je ziet een Afrikaanse dansvoorstelling door kinderen en een traditionele dans.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze dansvorm.
Vul aan
zie werkblaadje
4) Een Afrikaanse danschoreografie
Deze choreografie bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel heeft een naam:
1. Aarde en zon
2. Springen
3. Manden
4. Wassende vrouwen

Deze bewegingen worden ingeoefend a.d.h.v. de DVD.
Iedereen doet mee!

Een vervolg op deze les zou kunnen zijn dat de leerlingen in een beeldles Afrikaanse maskers maken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten