zondag 1 december 2013

Kronkels - 4e lj

Melodielijnen en kronkelige kunstwerken - 4B

AD 1: intensief gebruik maken van alle zintuigen.
AD 18: de lln kunnen werken vanuit het geloof in eigen kunnen.

Domeinen:

Muzikale opvoeding:
De leerlingen kunnen
-de eigenheid van een melodisch motief herkennen en visualiseren.
-begrijpen hoe een melodielijn visueel kan weergegeven worden en welke spanning een melodie opwekt in muziek.
-een eigen melodie improviseren.

Beeld:
-zich inleven in de zeggingskracht van beelden
-experimenteren met allerlei materialen (kleurpotloden, stiften, wasco's
-verschillende vormen van lijnen toepassen in een tekenwerkVerloop van de activiteit.

Instap
-Teken een korte verticale lijn op het bord. Vraag aan de lln wat dit voorstelt. (diverse antwoorden mogelijk). Zet een stipje onder je verticale lijn: het wordt een uitroepteken.

-Doe nu hetzelfde met een cirkeltje dat bijna dicht is (weer diverse antwoorden mogelijk) en maak er daarna een @ van.

-Teken tenslotte een ampersand (&) en vraag aan de lln wat dit is. Lees het ampersandgedicht.
Een "en" is simpelweg een "en" maar een ampersand schept een band.   


Besluit: Met een lijn kan je verschillende dingen uitdrukken (letters, cijfers, tekens). Sommige lijnen herkennen we omdat we dit afgesproken  hebben.

Lijn in muziek 
Werkblaadjes worden uitgedeeld
1) Lijn in muziek. (zie werkblaadje)
In muziek kun je lijnen horen. We spreken van melodielijnen. De lijn kan hoger of lager gaan. Dan gaat ook de klank hoger of lager.
Kun je volgende lijn neuriƫn?Probeer nu met de volgende klanken: a, oe, z, w, b, t
Met welke klanken gaat dit het best? a en oe
Waarom? a en oe zijn lange klanken.

2) Je eigen melodielijn
Teken zelf een melodielijn. Kies een letter waarmee je de lijn wil zingen. Schrijf deze in het vakje.
Laat nu je eigen melodielijn eens horen aan jouw gebuur.3) Verbind de lijnen met de juiste muziek

Actief luisteren.
Stap 1:
Bekijk melodielijn 1. Hoe zou deze kunnen klinken? Dalend, stijgend, golvend?
De melodie zal als het ware in boogjes naar beneden vallen (verwoord dit samen met de lln)

Stap 2:
Boots nu met je armen de beweging van de 1e melodielijn na. (nog zonder muziek)

Stap 3:
Luister nu naar het 1e fragment (Bach). Daarna beweeg je met de handen mee op de momenten dat de figuur te horen is.

Stap 4:
Luister naar de 4 andere muziekstukken. Welke melodielijn hoor je? Schrijf in het kadertje bij elke melodielijn een cijfer van 2 tot 5.

Stap 5:
Oefen voor de 5 muzieklijnen de armbewegingen in.
Stap 6:
Luister nu naar muziekfragment 6. Verzin zelf een melodielijn en voer een passende beweging uit.
Wie durft dit eens tonen?
Teken in kader 6 de melodielijn van dit muziekstuk.

4) Serenade

Nu gaan we zelf van lijnen echt muziek maken. Kruip in de huid van de arme jongeling en zing het lied "Serenade"
In de tussenstukjes bewegen we met de armen.
          -we luisteren een 1e maal
          -2e maal: we duiden aan wanneer meisjes en wanneer jongens
          -3e maal: we proberen mee te zingen5) Kronkelig kunstwerk

a) Zoek uit hoe je met verschillende technieken (wasco's, kleurpotloden, stiften) lijnen kunt tekenen
b) Laat je inspireren op de melodielijnen van de vorige oefening.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten